Using shingle

Hi there,

I've tried to use shingle for getting bigrams and trigrams

curl -X POST 'localhost:9200/idnes/' -d '{
"settings" : {
"analysis" : {
"filter": {
"czech_stop": {
"type": "stop",
"stopwords": "czech",
"ignore_case": "true",
"remove_trailing": "false"
},
"czech_stop_ngram": {
"type": "stop",
"stopwords" : ["a", "i", "k", "o", "s", "u", "v", "z", "do",
"co", "by", "do", "je", "mu", "mi", "mě", "mně", "mne", "na", "ne", "ní,
"si", "se", "ta", "to", "té", "ti", "ty", "už", "ve", "za", "že", "aby",
"ani", "ale", "byl", "jak", "jen", "jde", "kdo", "kdy", "kde", "něm",
"nich", "něj", "než", "pro", "tak", "ten", "tam", "tady", "těch", "jsou",
"jsem", "není", "nyní", "nimi", "jako", "jaká", "jaké", "jaká", "právě",
"který", "která", "které", "jeho", "její", "nebo", "jako", "toho", "kdyby",
"takový", "taková", "takové", "czech" ],
"ignore_case": "true",
"remove_trailing": "false"
},
"czech_keywords": {
"type": "keyword_marker",
"keywords": ["že"]
},
"czech_stemmer": {
"type": "stemmer",
"language": "czech"
},
"shingle2_filter": {
"type": "shingle",
"min_shingle_size": 2,
"max_shingle_size": 2,
"output_unigrams": false
},
"shingle3_filter": {
"type": "shingle",
"min_shingle_size": 3,
"max_shingle_size": 3,
*"output_unigrams": false *
}
},
"analyzer": {
....
"shingle2s_analyzer": {
"type": "custom",
"tokenizer": "standard",
"filter": ["standard", "lowercase", "czech_stop_ngram",
"shingle2_filter"]
},
"shingle3s_analyzer": {
"type": "custom",
"tokenizer": "standard",
"filter": ["czech_stop_ngram", "shingle3_filter" ]
}
}
}
},

"mappings" : {
"article" : {
"_id" : {
"path" : "reference"
},

"properties" : {
  .....
  "content2"  : { "type":"string", "analyzer": "shingle2_analyzer"},
  "content3"  : { "type":"string", "analyzer": "shingle3_analyzer"},
  "content4"  : { "type":"string", "analyzer": "shingle2s_analyzer"},
  "content5"  : { "type":"string", "analyzer": "shingle3s_analyzer"},
  ......

If I try my analysers using by calling:

curl -X GET
'localhost:9200/idnes/_analyze?analyzer=shingle3s_analyzer&pretty' -d 'a e
i o u s k z na ke ze nad pod za před Norská strana zatím dostatečně
nevyhodnotila, jak citlivou otázkou je pro Česko případ synů Evy
Michalákové. Tak popisuje současnou situaci premiér Bohuslav Sobotka. Ten
již dostal odpověď na dopis od premiérky Norska Erny Solbergové. S obecnými
odpověďmi není spokojen a zvažuje do Norska další psaní.' | grep "token"

It works fine. In results there are only trigrams
"tokens" : [ {
"token" : "_ e ",
"token" : "e _ ",
"token" : "
_ Norská",
"token" : "
Norská ",
"token" : "Norská _ zatím",
"token" : "
zatím dostatečně",
"token" : "zatím dostatečně nevyhodnotila",
"token" : "dostatečně nevyhodnotila ",
"token" : "nevyhodnotila _ citlivou",
"token" : "
citlivou otázkou",
"token" : "citlivou otázkou _",
"token" : "otázkou _ _",
....

But there is an issue if I use it on indexed data
POST idnes/_search?pretty=true
{
"query": {
"match": {
"content_type": "Article"
}
},
"facets" : {
"tag" : {
"terms" : {
"fields" : ["content5"],
"size" : 20
}
}
}
}

In the response there are also unigrams.
"facets": {
"tag": {
"_type": "terms",
"missing": 452,
"total": 926077,
"other": 762645,
"terms": [
{
"term": "a",
"count": 18150
},
{
"term": "to",
"count": 17131
},
{
"term": "je",
"count": 14090
},
{
"term": "se",
"count": 13621
},
{
"term": "na",
"count": 12285
},
......
{
"term": "korun _ ",
"count": 551
},
{
"term": "
_ případě",
"count": 499
},
{
"term": "zobrazení videa musíte",
"count": 449
}
.....

 1. Why does it happen?
 2. Is there any other way how to skip "_" from stopword than http://www.elasticsearch.org/blog/searching-with-shingles/
  that doesn't work for Lucene 4.4+?

Thanks
Petr

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "elasticsearch" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to elasticsearch+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/elasticsearch/0d2aa0fb-2a12-404d-bdf4-bb09b970cb5c%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Noone? :frowning:

Petr

Dne pátek 20. února 2015 15:29:15 UTC+1 Petr Janský napsal(a):

Hi there,

I've tried to use shingle for getting bigrams and trigrams

curl -X POST 'localhost:9200/idnes/' -d '{
"settings" : {
"analysis" : {
"filter": {
"czech_stop": {
"type": "stop",
"stopwords": "czech",
"ignore_case": "true",
"remove_trailing": "false"
},
"czech_stop_ngram": {
"type": "stop",
"stopwords" : ["a", "i", "k", "o", "s", "u", "v", "z", "do",
"co", "by", "do", "je", "mu", "mi", "mě", "mně", "mne", "na", "ne", "ní,
"si", "se", "ta", "to", "té", "ti", "ty", "už", "ve", "za", "že", "aby",
"ani", "ale", "byl", "jak", "jen", "jde", "kdo", "kdy", "kde", "něm",
"nich", "něj", "než", "pro", "tak", "ten", "tam", "tady", "těch", "jsou",
"jsem", "není", "nyní", "nimi", "jako", "jaká", "jaké", "jaká", "právě",
"který", "která", "které", "jeho", "její", "nebo", "jako", "toho", "kdyby",
"takový", "taková", "takové", "czech" ],
"ignore_case": "true",
"remove_trailing": "false"
},
"czech_keywords": {
"type": "keyword_marker",
"keywords": ["že"]
},
"czech_stemmer": {
"type": "stemmer",
"language": "czech"
},
"shingle2_filter": {
"type": "shingle",
"min_shingle_size": 2,
"max_shingle_size": 2,
"output_unigrams": false
},
"shingle3_filter": {
"type": "shingle",
"min_shingle_size": 3,
"max_shingle_size": 3,
*"output_unigrams": false *
}
},
"analyzer": {
....
"shingle2s_analyzer": {
"type": "custom",
"tokenizer": "standard",
"filter": ["standard", "lowercase", "czech_stop_ngram",
"shingle2_filter"]
},
"shingle3s_analyzer": {
"type": "custom",
"tokenizer": "standard",
"filter": ["czech_stop_ngram", "shingle3_filter" ]
}
}
}
},

"mappings" : {
"article" : {
"_id" : {
"path" : "reference"
},

"properties" : {
  .....
  "content2"  : { "type":"string", "analyzer": "shingle2_analyzer"},
  "content3"  : { "type":"string", "analyzer": "shingle3_analyzer"},
  "content4"  : { "type":"string", "analyzer": 

"shingle2s_analyzer"},
"content5" : { "type":"string", "analyzer":
"shingle3s_analyzer"},
......

If I try my analysers using by calling:

curl -X GET
'localhost:9200/idnes/_analyze?analyzer=shingle3s_analyzer&pretty' -d 'a e
i o u s k z na ke ze nad pod za před Norská strana zatím dostatečně
nevyhodnotila, jak citlivou otázkou je pro Česko případ synů Evy
Michalákové. Tak popisuje současnou situaci premiér Bohuslav Sobotka. Ten
již dostal odpověď na dopis od premiérky Norska Erny Solbergové. S obecnými
odpověďmi není spokojen a zvažuje do Norska další psaní.' | grep "token"

It works fine. In results there are only trigrams
"tokens" : [ {
"token" : "_ e ",
"token" : "e _ ",
"token" : "
_ Norská",
"token" : "
Norská ",
"token" : "Norská _ zatím",
"token" : "
zatím dostatečně",
"token" : "zatím dostatečně nevyhodnotila",
"token" : "dostatečně nevyhodnotila ",
"token" : "nevyhodnotila _ citlivou",
"token" : "
citlivou otázkou",
"token" : "citlivou otázkou _",
"token" : "otázkou _ _",
....

But there is an issue if I use it on indexed data
POST idnes/_search?pretty=true
{
"query": {
"match": {
"content_type": "Article"
}
},
"facets" : {
"tag" : {
"terms" : {
"fields" : ["content5"],
"size" : 20
}
}
}
}

In the response there are also unigrams.
"facets": {
"tag": {
"_type": "terms",
"missing": 452,
"total": 926077,
"other": 762645,
"terms": [
{
"term": "a",
"count": 18150
},
{
"term": "to",
"count": 17131
},
{
"term": "je",
"count": 14090
},
{
"term": "se",
"count": 13621
},
{
"term": "na",
"count": 12285
},
......
{
"term": "korun _ ",
"count": 551
},
{
"term": "
_ případě",
"count": 499
},
{
"term": "zobrazení videa musíte",
"count": 449
}
.....

 1. Why does it happen?
 2. Is there any other way how to skip "_" from stopword than
  http://www.elasticsearch.org/blog/searching-with-shingles/ that
  doesn't work for Lucene 4.4+?

Thanks
Petr

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "elasticsearch" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to elasticsearch+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/elasticsearch/378228d7-3d93-4248-9728-2d441ecace91%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.